Szybka ścieżka – co zawrzeć we wniosku, by uzyskać dofinansowanie?     

Jak podkreślają specjaliści od dotacji, by zostać objętym dofinansowaniem, zadbać należy nie tylko o to, by złożyć wniosek, ale przede wszystkim – by zrobić to we właściwy sposób
Autor zdjęcia: poptech

Jak podkreślają specjaliści od dotacji, by zostać objętym dofinansowaniem, zadbać należy nie tylko o to, by złożyć wniosek, ale przede wszystkim – by zrobić to we właściwy sposób. W dużej mierze o sukcesie decyduje właśnie umiejętność napisania wniosku  w taki sposób, by komisja weryfikująca spośród setek innych wniosków wybrała właśnie ten, a nie inny i to temu wnioskodawcy przyznała pieniądze w ramach udzielanego wsparcia.

Ocena merytoryczna

Szybka ścieżka (http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/) również rządzi się swoimi prawami, wiedzą o tym doskonale specjaliści od pozyskiwania dotacji dla swoich klientów. Kluczowa jest tu ocena merytoryczna wniosku. W jej ramach, w kontekście gospodarczym i biznesowym, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, by w składanym wniosku zawarte były informacje mówiące o tym, że projekt, na który chce się uzyskać dofinansowanie dotyczy innowacji produktowej lub procesowej, a wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych, albo nowych rozwiązań marketingowych stanowi jedynie efekt dodatkowy, nie główny cel projektu.

Ważną kwestią jest kwestia własności intelektualnej. Warto tu podkreślić, że w sytuacji gdy wnioskodawca chce dokonać wdrożenia rezultatów projektu musi podkreślić, że dysponuje niezbędnymi zasobami do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w tym również prawami własności intelektualnej oraz własności przemysłowej.

Nie mniej istotna jest też kadra zarządzająca firmy, oraz sposób zarządzania projektem. Tylko bowiem odpowiednie zarządzanie projektem i jego wynikami pozwoli na jego prawidłową realizację. Chcąc uzyskać dofinansowanie, warto wykazać, że podział zadań i odpowiedzialności w przyporządkowanym do danego projektu zespole jest w pełni optymalny i pozwala na podejmowanie kluczowych decyzji w sposób efektywny, który pozwala na przeprowadzenie właściwego monitoringu i nadzoru nad postępami w realizacji projektu.